joi, 25 iunie 2009

Simbolul credinţei

.
Simbolul credinţei are 12 articole. Forma în limba română a crezului difera între versiunile oficiale ale diferitelor biserici creştine unde limba română este limbă liturgică.
.
Versiunea ortodoxă
.
Versiunea oficială curentă a Crezului în Biserica Ortodoxă Română este următoarea:
1. Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
2. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii: Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel ce este de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
3. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
4. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
5. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
6. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
7. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii si morţii, a Căruia împărăţie nu va avea sfârşit.
8. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, Care a grăit prin prooroci.
9. Şi întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
10. Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.
11. Aştept învierea morţilor.
12. Şi viaţa veacului, ce va să fie. Amin.
.
Sursa: site-ul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, www.patriarhia.ro
.
Versiunea greco-catolică
.
Versiunea oficiala curentă a Crezului în Biserica Română Unită cu Roma este următoarea:
1. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotţinătorul, făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.
2. Şi într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
3. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a coborât din cer, S-a întrupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
4. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat.
5. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
6. Şi S-a înălţat la cer şi şade de-a dreapta Tatălui.
7. Şi iarăşi va veni cu mărire să judece viii şi morţii; a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
8. Şi în Spiritul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care de la Tatăl şi de la Fiul purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, Care a grăit prin proroci.
9. Într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică.
10. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
11. Aştept învierea morţilor
12. Şi viaţa veşnică ce va veni. Amin.
.
.
Versiunea romano-catolică
.
Versiunea oficiala curentă a Crezului în limba română în Biserica Romano-Catolică este următoarea:
1. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.
2. Şi într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
3. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a coborât din cer, S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
4. S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat.
5. A înviat a treia zi, după Scripturi.
6. Şi S-a suit la cer; şade de-a dreapta Tatălui.
7. Şi iarăşi va veni cu mărire să judece pe cei vii şi pe cei morţi; a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
8. Şi în Duhul Sfânt, Domnul şi de viaţă Dătătorul, Care de la Tatăl şi de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit, şi a grăit prin proroci.
9. Şi într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică.
10. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
11. Aştept învierea morţilor
12. Şi viaţa veacului ce va veni. Amin.
.

3 comentarii:

Iuliana spunea...

Iarta-ma, frate, dar "forma nu variaza lejer", ci se deosebesc esential, pentru ca dogma "filioque" inventata de catolici dupa intelepciunea lor omeneasca, este eretica. Sa nu uitam niciodata acest adevar! Doamne ajuta!

Valeriu spunea...

Am modificat cuvintele incriminate cu "difera". Nu-mi permit sa fiu atat de radical.

Valeriu spunea...

"... şi vezi dacă poţi răbda nedreptatea, fără să te tulburi." (Sf. Isaac Sirul )