marți, 22 februarie 2011

CELE ŞAPTE PĂCATE DE MOARTE

.
Şi au adus la El fariseii şi cărturarii pe o femeie, prinsă în adulter şi, aşezând-o în mijloc, au zis Lui: “Învăţătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter; iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar Tu ce zici?”
Şi aceasta ziceau, ispitindu-L, ca să aibă de ce să-L învinuiască. Iar Iisus, plecându- Se în jos, scria cu degetul pe pământ. Şi stăruind să-L întrebe, El S-a ridicat şi le-a zis: „Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei”. Iarăşi plecându-Se, scria pe pământ.
Iar ei auzind aceasta şi mustraţi fiind de cuget, ieşeau unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni şi până la cel din urmă, şi a rămas Iisus singur şi femeia, stând în mijloc.
Şi ridicându-Se Iisus şi nevăzând pe nimeni decât pe femeie, i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nu te-a osândit nici unul?” Iar ea a zis: “Nici unul, Doamne”. Şi Iisus i-a zis: „Nu te osândesc nici Eu. Mergi; de acum să nu mai păcătuieşti.”
(Ioan 8, 3-11)
.
.
Mândria: este izvorul tuturor răutăţilor sufleteşti; ea este o lăcomie spirituală pentru care şi dracii au căzut din darul lui Dumnezeu.
.
Întrebări: Nu eşti mândru, fălos, închipuit? Nu crezi prea mult în frumuseţea sau averea ta, nu te-ai mândrit cu ele? Cum te porţi cu cei mari? Nu dispreţuieşti pe nimeni? Stai de vorbă cu oricine? Nu eşti făţarnic, ipocrit (una spui, alta faci)? Nu te-ai lăudat prin fapte, vorbe, îmbrăcăminte? Nu ai vorbit ceva spre a fi lăudat? Nu ai clevetit pe aproapele ca să-i înjoseşti cinstea şi vrednicia şi spre a te ridica pe tine? Ai răbdat ocara celui ce te-a ocărât? Ai iertat pe cei ce s-au supărat pe tine? Nu te-ai mândrit cu ştiinţa, cu cunoştinţele tale?
.
Lăcomia: din abstract, egoismul se concretizează prin lăcomie. Din acest punct de vedere priveşte Sf. Apostol Pavel când zice că lăcomia este rădăcina tuturor răutăţilor.
.
Întrebări: Nu eşti lacom la mâncare sau băutură? Nu vrei să strângi avere sau alte lucruri? În strângerea de bani nu eşti lacom, n-ai înşelat pe aproapele tău din această cauză? Nu ai mâncat sau ai băut pe ascuns? Ai mâncat în sărbători înainte de Sf. Liturghie? Ai mâncat mortăciuni?
.
Lenea: este lipsa de întrebuinţare a puterilor trupeşti şi sufleteşti pe care Dumnezeu ni le-a dăruit ca să le folosim în viaţa noastră.
.
Întrebări: Nu eşti leneş? Nu pierzi timpul fără să lucrezi? Nu te ocupi cu lucruri rele sau deşarte (gătirea trupului etc.)? Rugăciunea o faci regulat? De suflet te îngrijeşti? Datoria ca funcţionar, lucrător, servitor, ţi-o faci? Nu obligi pe cei mai mici să facă lucrul tău? Nu ai căutat duhovnic mai iertător? Ţi-ai îndeplinit canonul?
.
Mânia: se întemeiază tot pe pivotul lăcomiei. Când omul nu-şi poate îndeplini poftele sale, se înfurie căci este împiedicat de la scopul său cel rău. Omul se poate mânia numai contra păcatului.
.
Întrebări: N-ai făcut rele în mânie, înjurături, bătăi, etc.? Te mânii des? Cât te ţine? Ştii că Sf. Pavel a spus: “Soarele să nu apună este mânia voastră” (Efeseni 4, 26) ? Acum eşti supărat pe cineva? Ai bătut pe cineva cu bâta, cu palma? N-ai supărat sau mustrat pe cineva fără temei, cu răutate? Ai dorit răul celui ce ţi-a făcut rău? Dar celui ce ţi-a făcut bine? Nu te-ai mâniat pe vecin pe motivul că e mai bun decât tine? Nu l-ai invidiat? Nu-ţi pare rău? Nu ai vărsat sângele cuiva (în beţie)? Nu te-ai bătut la duel? Nu te-ai rugat (în mânie) să vină răul asupra vrăjmaşilor tăi?
.
Zgârcenia: este materială şi spirituală. Materială este atunci când omul nu voieşte să mângâie trupeşte pe cel sărac, iar spirituală când nu voieşte să îndrumeze pe cel neştiutor din răutate.
.
Întrebări: Eşti zgârcit? N-ai lipsit de cele necesare pe un vecin din zgârcenie? Ai ajutat pe sărac? La masă ai chemat săraci sau bogaţi? Ştii că Mântuitorul ne îndeamnă să chemăm la masă pe cei ce nu ne pot chema înapoi. Nu vinzi prea scump? Nu înşeli? Nu-ţi pare rău că ai făcut vreun bine? Nu cumva mănânci puţin, te îmbraci prost (pe tine şi pe ai tăi) spre a te îmbogăţi? Nu cumva nu te îngrijeşti de sănătatea alor tăi, copii, soţie, părinţi, fraţi, spre a nu cheltui bani?
.
Invidia (cearta sau pizma): când cel furios nu poate birui cu mânia lui piedicile care i se opun, şi neputând să facă altceva, se îndulceşte cu inima în patima invidiei, ca să acopere cinstea şi vrednicia sufletească şi trupească a aproapelui şi să se înalţe el.
.
Întrebări: Eşti certat cu cineva? Îţi place să te cerţi? Urăşti pe cineva? Batjocoreşti? Sfaturi viclene dai? Acum ai pe cineva invidie? Vorbeşti cu toată lumea? Ai poreclit pe cineva? Nu ai băgat vrajbă între fraţi? Nu porţi pizmă pe cineva pentru faptul că e mai bun ca tine sau se bucură de mai multă cinste, avere, situaţie socială etc.?
.
Desfrânarea (Curvia): este tot o lăcomie, dar nu de ordin material sau spiritual, ci de ordin sentimental. Păcatul curviei, ca nici un alt păcat, se face în trup. Trupul e templul Duhului Sfânt. (Poţi face desfrânare privind sau auzind lucruri care te-ar face să păcătuieşti. Chiar mâncând, dormind prea mult, vorbind etc.)
.
Întrebări: Ai căzut în curvie? Dar preacurvie? Nu cumva îţi place să vezi sau să citeşti cărţi care te fac să păcătuieşti cu gândul, nu cumva îţi place să asculţi sau să vorbeşti vorbe porcoase sau de ruşine? Să ştii că Sf. Pavel ne spune să nu se audă din gura noastră nici vorbe spurcate sau porcoase, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase, nici vorbe nechibzuite. Nu cumva îţi place să vorbeşti cu rost sau fără rost? Nu ai în casă tablouri cu chipuri goale? Nu le priveşti cu patimă? N-ai curvit cu rudenii de sânge sau cu cele spirituale (fină, naşe)? N-ai pipăit trupul altuia cuprins de patima desfrânării? N-ai vrut să vezi părţile ruşinoase ale corpului? Nu te stăpâneşte nici o patimă? Nu mănânci sau dormi prea mult? Ştii că tot Sf. Pavel a spus: “Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos” (1 Cor 6, 12).
.
Sursa: http://www.valeriugafencu.ro

miercuri, 16 februarie 2011

Gianna Jessen (SUA), supravieţuitoare a unui avort nereuşit

.
.
.
Gianna Jessen (SUA), supravieţuitoare a unui avort nereuşit, vorbeşte la Queen's Hall, Parliament House, statul australian Victoria, în timpul dezbaterilor privind legalizarea avortului, în 2008.
.
Gianna Jessen a rămas cu o paralizie cerebrală după ce s-a născut la 7 luni în urma unei tentative de avort salin. Procedura presupune administrarea unor chimicale, iar copilul moare şi este expulzat în câteva ore. Norocul Giannei a fost că medicul avorţionist nu era în spital în momentul în care s-a declanşat expulzarea, întrucât în astfel de cazuri, copilul care se naşte totuşi viu este ucis de medic sau lăsat să moară de foame - ca expresie supremă a "progresului umanităţii".
.
Deşi doctorii au spus că ea nu va putea niciodată merge, Gianna aleargă astăzi maraton pentru a strânge fonduri dedicate altor supravieţuitori ai avortului.
.
Gianna şi-a dedicat viaţa muzicii şi educării publicului asupra acestui flagel înspăimântător, avortul, care a făcut doar în SUA aproape 50 de milioane de victime.
.
Mai multe despre Gianna la http://www.giannajessen.com/
.
România are, din 1990, cea mai înaltă rată a avortului din cele 27 de ţări care astăzi alcătuiesc Uniunea Europeană.