miercuri, 2 decembrie 2009

File de pateric (22)

.
Zicea : când am venit de la seceriş spre , ne-au adus de la Alexandria ca prinos din roade, câte un ulcior de untdelemn, lipit cu ipsos la gură. Când venea iar secerişul, dacă prisosea ceva, fraţii aduceau la biserică. Eu nu deschisesem ulciorul meu, ci îl găurisem cu o andrea, gustând puţin, şi mi se părea că făcusem cine ştie ce. Şi când şi-au adus fraţii ulcioarele lor lipite cu ipsos cum fuseseră, iar al meu găurit, m-am simţit, de ruşine, ca şi cum aş fi curvit.
.
Spunea , preotul Chiliilor: am mers la la un bătrân şi am vrut să-i aducem puţin undelemn. El ne-a spus: Uitaţi ulcioraşul pe care mi l-aţi adus acum trei ani. Unde l-aţi pus, aşa a şi rămas. Şi auzind noi ne-am minunat de felul de trai al bătrânului.
.
Spunea tot el: ne-am dus la alt bătrân, şi ne-a oprit la el, ca să mâncăm, şi ne-a adus ulei de rapiţă (raphanus - vorbea mai curând de uleiul de rapiţă, greu comestibil, decât de uleiul de seminţe de ridichi, probabil foarte rar). Noi i-am zis:
– Părinte, pune-ne nişte ulei ceva mai bun.
La acestea el şi-a făcut , zicând:
– Dacă este alt ulei în afară de acesta, atunci nu ştiu eu.
.
A spus fiilor săi pe când trăgea să moară: faceţi aşa şi veţi putea să vă mântuiţi, bucuraţi-vă totdeauna, rugaţi-vă neîncetat, mulţumiţi pentru toate (I Tesaloniceni 5, 16.).
.
Tot el a spus: mergeţi pe calea împărătească, număraţi milele, nu fiţi nepăsători!
.
L-a întrebat cineva pe avva Viaré:
– Ce să fac pentru ca să mă mântuiesc?
– Du-te, fă-ţi pântecele mic, şi lucrarea mâinilor tale mică, şi nu te frământa în chilia ta, şi te vei mântui.
.
A venit un frate la , cel care petrecea în tăcere în lavra lui, zicând: ce să fac părinte, că mă biruieşte lenevirea? Bătrânul i-a zis: această boală este sufletească. Aşa cum celui bolnav de ochi, din mare durere, i se pare că vede lumină, iar celui sănătos i se pare că vede rău, tot aşa şi celui slab de fire, din trândăvie se slăveşte, părându-i că e mare lenevia, iar cel sănătos cu sufletul, se bucură mai mult în ispite.
.
A zis (Grigore de Nazianz.): pe acestea trei le cere de la tot omul botezat: credinţă dreaptă de la suflet, adevăr de la limbă, curăţie de la trup.
.
A mai spus: toată viaţa omului e o zi pentru cei munciţi de dor.
.

Niciun comentariu: