joi, 6 mai 2010

File de pateric (29)

.
A spus despre , tatăl aşezării : m-am pogorât acolo tânăr şi nu m-a lăsat să rămân la , zicând către mine „nu voi lăsa să rămână chip de femeie la , din pricina luptei duşmanului“. (E de presupus că Eudémon era încă adolescent fără barbă.)
.
A spus , ucenicul fericitului Silvan: nu locui într-un loc renumit, nu sălăşlui cu un om care are nume mare, nici nu pune vreodată temelie când îţi zideşti chilia.
.
Spuneau despre , că la început nu vroia să ia de la cineva ceva vreodată. Atunci cei care-i aduceau plecau mâhniţi, că nu primea. Iar alţii veneau la el, voind să capete ca de la un bătrân mare, şi nu avea ce să le dea, şi plecau şi ei mâhniţi. Atunci şi-a zis: ce să fac, fiindcă se mâhnesc şi cei care aduc, şi cei care vor să ia? Aşa e mai bine: dacă aduce cineva, primeşte, şi dacă cere cineva, dă-i. Şi a făcut aşa, şi-a găsit liniştea şi îi împăca pe toţi.
.
A venit un frate egiptean la în şi-şi osândea gândurile înaintea bătrânului. El se minună zicând: egiptenii ascund virtuţile pe care le au, şi-şi osândesc mereu neajunsurile pe care nu le au. Sirienii şi grecii spun că au virtuţile pe care nu le au, şi ascund neajunsurile pe care le au.
.
Au venit la el fraţi şi l-au întrebat:
– Ce înseamnă ceea ce scrie în cartea lui : „nici cerul nu e curat dinaintea lui“ ( 15, 15.)?
– Fraţii şi-au lăsat păcatele lor şi se îngrijesc de ceruri. Iată tâlcul cuvântului: fiindcă numai El este curat, de aceea se spune „nici cerul nu e curat“.
.
Spuneau despre , că, pe când şedea la , a ieşit noaptea din chilia lui ca pentru a merge la luncă (Zona inundabilă a Nilului. Oasis „oază“ în traducerea grecească nouă.). Şi s-a pierdut, rătăcind trei zile şi trei nopţi; sleit de puteri, a leşinat şi a căzut să moară. Atunci i s-a ivit un copilaş înainte, având pâine şi un ulcior cu apă, şi i-a spus: ridică-te şi mâncă. El s-a ridicat şi s-a rugat, crezând că e nălucire. Copilul îi spuse: bine ai făcut. Şi s-a rugat iar a doua şi a treia oară, şi copilul îi spuse încă o dată: bine ai făcut. Bătrânul se ridică, luând să mânce. După aceea copilul îi spuse: cât ai rătăcit, cu atâta te-ai depărtat de chilie; dar ridică-te şi urmează-mă. Şi îndată s-a trezit la chilia lui. Atunci bătrânul îi spuse: intră, şi fă-ne o . Dar când intră bătrânul, el se făcu nevăzut.
.
Se spunea despre că preumblându-se în şi obosind s-a aşezat să mănânce lângă un câmp de castraveţi. Şi i-a venit un gând (logismos, v.): ia-ţi un castravete şi mâncă-l; ce mare lucru este? şi răspunse gândului: hoţii vor merge la chinuri; încearcă-te dacă poţi de acum să înduri chinul. Şi ridicându-se a stat în arşiţă cinci zile, şi ars fiind, şi-a zis: nu pot îndura chinul. Şi spuse gândului: dacă nu poţi, nu fura şi nu mânca.
.
A spus : cel care doreşte ca să-i asculte rugăciunea degrabă, când se scoală şi-şi întinde mâinile spre , mai înainte de toate, chiar şi înainte de sufletul lui, să se roage din inimă pentru duşmanii lui; şi pentru această faptă, dacă-i cere ceva lui , îl va asculta.
.
Se spunea că era unul într-un sat, şi postea mult, încât i s-a spus Postitorul. Auzind despre el, a trimis după el, iar acela a venit cu bucurie, s-au rugat şi s-au aşezat. Bătrânul a început să lucreze în tăcere. Negăsind ce să vorbească cu el, postitorului i s-a făcut urât, aşa că i-a spus bătrânului:
– Roagă-te pentru mine, avvo, că vreau să mă duc.
– De ce?
– Parcă îmi arde inima şi nu ştiu ce are. Când eram în sat, posteam până seara, şi niciodată nu mi s-a întâmplat aşa.
– În sat te hrăneai din urechile tale. Du-te, şi de acum mâncă la ceasul al nouălea (la ora 15 după-amiază), şi dacă faci ceva, fă pe ascuns.
Şi când a început să facă aşa, abia răbda până la nouă ceasuri; cei care-l cunoşteau spuneau „s-a îndrăcit postitorul“. El plecă şi i le spuse pe toate bătrânului. El îi zise: aceasta este calea cea după .
.
Îi spunea avvei Zaharia:
– Spune-mi care e lucrul monahului?
– Pe mine mă întrebi, părinte?
– Am încredere în tine, Zaharia fiule. Mă îmboldeşte cineva să te întreb.
– După mine, părinte, monah este cel care se poartă aspru cu sine (biazesthai, a se sili, a se struni, a se violenta) în toate.
.
A venit odată avva să scoată apă, şi l-a găsit pe rugându-se lângă fântână, şi purtându-se deasupra lui.
.
I-a spus odată avva fratelui Zaharia: spune-mi ce să fac. Auzind, el se aruncă pe jos la picioarele lui, zicând: tu mă întrebi, părinte?
– Crede-mă, fiule Zaharia: am văzut pogorându-se asupra ta şi de asta sunt silit să te întreb. Atunci Zaharia îşi luă culionul din cap, îl calcă în picioare şi zise: dacă omul nu se zdrobeşte aşa, nu poate fi monah.
.
Şezând odată la a avut o vedenie. Şi s-a ridicat, vestindu-l pe tatăl său, Carion. Iar bătrânul, mai aplecat spre fapte, nu era iscusit la unele ca acestea. Aşa că s-a ridicat şi l-a bătut, zicând că este de la draci. Dar gândul i-a rămas. Şi s-a ridicat, plecând la avva noaptea, şi i-a spus lui lucrul, şi cum ard cele lăuntrice ale lui. Bătrânul, văzând că e de la , îi spuse: mergi la cutare bătrân şi fă orice ţi-ar spune. Plecând la bătrân, mai înainte ca să întrebe el ceva, bătrânul i-o luă înainte spunându-i toate şi acestea: vedenia e de la . Acuma însă du-te şi supune-te părintelui tău.
.
A spus avva că l-a întrebat avva pe , când acela era aproape să moară: ce vezi? El răspunse: nu e mai bine a tăcea, părinte? Şi i-a spus: da, fiule, taci. Şi în ceasul morţii sale, avva Isidor, aşezat, ridicându-şi ochii spre cer, a zis: bucură-te, fiule Zaharia, că ţi s-au deschis porţile împărăţiei cerului.
.

Niciun comentariu: