sâmbătă, 15 mai 2010

Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul 1 Ecumenic – Dreapta credinţă în Hristos, Arhiereul Veşnic

.
Duminica a 7-a după Paşti este dedicată Sfinţilor Părinţi care au participat la Sinodul I ecumenic de la Niceea din anul 325, unde a participat şi episcopul de atunci al Tomisului, pe nume Marcu, ceea ce atestă organizarea bisericească timpurie a Bisericii pe meleagurile noastre.
.
Sinodul a avut ca scop stabilirea adevărului de credinţă cu privire la persoana lui Iisus Hristos, adevăr stabilit în prima parte a Crezului Ortodox, aşa cum îl cunoaştem astăzi.
.
Textul evanghelic descrie o parte din Rugăciunea Arhierească a Mântuitorului către Tatăl, şi are menirea de a demonstra ortodoxia credinţei în Iisus Hristos.
.
Rugăciunea este unică, deoarece este făcută de către Hristos în dubla Sa calitate, de Fiu al lui Dumenzeu şi de Om, ceea ce înseamnă că El se roagă către Tatăl atât ca Jertfa ce se va aduce pe Cruce pentru mântuirea lumii, dar şi ca Preotul cel Mare, Arhiereul cel Veşnic, care va aduce Jertfa către Tatăl.
.
Astfel, textul evidenţiază unirea celor două firi în persoana Mântuitorului, care este Dumnezeul cel adevărat şi face lumii cunoscut pe Tatăl.
.
De aceea, Hristos se roagă mai întâi pentru Sine, deoarece se apropie de finalizarea lucrării mesianice, adică îndumnezeirea firii umane, prin lucrarea Sfintei Treimi.
.
Apoi, El se roagă pentru Apostoli, ca cei care vor continua lucrarea Sa în Biserică, prin Sfintele Taine, de propovăduire şi mântuire a lumii.
.
Totodată, Hristos se roagă şi pentru Biserică, adică pentru mântuirea celor credincioşi.
.
În concluzie, Iisus Hristos este singura Cale spre Viaţa cea veşnică, aşa cum Însuşi spune: „Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.”
.
Sursa: Pr. Eugen Tănăsescu, articol publicat pe Lăcaşuri Ortodoxe, www.radiodobrogea.ro

Niciun comentariu: