luni, 11 mai 2009

File de pateric (6)

.
, fiind încă la palat, se ruga de zicând: Doamne călăuzeşte-mă cum să mă mântuiesc. Şi a auzit un glas spunând: , fugi de oameni şi te vei mântui.
.
Tot el sihăstrindu-se în viaţa singuratică, s-a rugat din nou cu aceleaşi cuvinte. Şi a auzit un glas spunându-i: , fugi, taci, linişteşte-te, căci acestea sunt rădăcinile lipsei de păcate.
.
S-au năpustit odată dracii peste avva în chilia lui lovindu-l. Venind la el cei care-l slujeau l-au auzit din afara chiliei rugându-se lui şi spunând: Doamne, nu mă lăsa. Nimic n-am făcut bun dinaintea ta, dar dă-mi după mila ta să pun început.
.
Se spunea despre el că aşa cum nimeni din palat nu avusese veşminte mai frumoase ca ale lui, tot aşa nimeni nu purta mai proaste la biserică.
.
I-a spus cineva fericitului :
– Cum de noi după atâta şcoală şi înţelepciune n-avem nimic, şi ţăranii ăştia de egipteni şi-au dobândit atâtea virtuţi?
– Noi nu avem nimic din învăţătura lumii. Ei, ţărani de egipteni, şi-au dobândit virtuţi din osteneala lor.
.
Întrebându-l odată avva pe un bătrân egiptean despre gândurile sale, altul l-a întrebat văzându-l:
– Avva , cum de îl întrebi tu pe acest ţăran despre gândurile sale, care ai atâta învăţătură grecească şi de-a Romei?
– Învăţătura Romei şi pe cea grecească o am, dar alfabetul ţăranului acesta nu l-am învăţat.
.
A venit fericitul vlădica la avva cu un dregător. Şi-i cerea vlădica să asculte un cuvânt de la el. Tăcând puţintel, bătrânul le-a spus: dacă vă spun, o să-l urmaţi? Iar ei făgăduiră să-l urmeze. Şi le-a spus bătrânul: oriunde auziţi de , să nu vă apropiaţi.
.
Altă dată voind vlădica să vină la el a trimis înainte pe cineva să vadă dacă deschide bătrânul. Şi i-a răspuns bătrânul aşa: dacă vii, îţi deschid, şi dacă-ţi deschid ţie, le voi deschide la toţi, şi atunci nu mai şed aici. Auzind acestea, a spus vlădica: dacă vin acolo ca să-l gonesc, mai bine nu mă duc la sfântul.
.

Niciun comentariu: