luni, 2 martie 2009

File de pateric (1)

.
L-a întrebat cineva pe avva : ce să fac ca să-i plac lui ? Iar bătrânul i-a răspuns: păzeşte ceea ce-ţi spun: oriunde ai merge, să-l ai pe înaintea ochilor pururea; orice ai face, să ai adeverirea (martyria, confirmare, validare.) Sfintelor Scripturi; oriunde te-ai statornici, nu pleca devreme de-acolo. Urmează-le pe acestea trei şi te vei mântui.
.
Tot avva , cu mintea aţintită la genunea judecăţilor lui , a întrebat: Doamne, cum de mor unii tineri, şi alţii la adânci bătrâneţi? De ce sunt săraci unii, iar alţii se îmbogăţesc? De ce nedrepţii se îmbogăţesc, iar drepţii sunt săraci?Şi iată că o voce i-a zis: , ai grijă de tine. Căci acestea sunt judecăţile lui , şi ţie nu ţi se cade să le ştii.
.
I-a spus avva avvei : lucrarea cea mare a omului e să-şi arunce păcatul înaintea lui , şi să se aştepte la ispită până la ultima suflare.
.
A spus tot el: nimeni neispitit nu va putea merge în împărăţia cerurilor. Că de aceea se spune: înlătură ispitele şi nimeni nu mai e mântuit.
.
L-a întrebat pe avva : ce să fac? Iar bătrânul îi spuse: nu te încrede în dreptatea ta, nu te frământa pentru cele trecute; stăpâneşte-ţi limba şi pântecele. (Ceea ce intră şi ceea ce iese.)
.
A spus avva : am văzut toate mrejele vrăjmaşului întinse pe pământ, şi am suspinat zicând: cine o să treacă printre ele? Şi am auzit o voce care zicea: smerenia.
.
A mai spus: sunt unii care îşi chinuie trupurile cu nevoinţa, dar din lipsa duhului deosebirii (diakrisis, discernământ.) s-au îndepărtat de .
.
.

Niciun comentariu: