luni, 12 ianuarie 2009

MANASTIRI (2) - Muntele Athos

.
MÂNĂSTIREA MAREA LAVRA
.
Această Sf. mânăstire Lavra, a fost întemeiată pe la anul 963 prin osârdia pustnicului Atanasie din Trapezunda, si cu ajutoare bănesti date de catre împăratii Bizantini, Nichifor Foca (963-959) si loan Tzimisca (969-973). Ruinându-se cu vremea a fost înfrumusetată de către domnitorii tării Românesti: Alexandru-Basarab si Vladislav-Basarab (1364-1374). Ei au dăruit si o icoană a sf. Athanasie cel Mare de mare artă lucrată în argint si aur. Intr-o parte si alta a icoanei se văd chipurile gravate ale lui Vladislav-Basarab si al sotiei sale d-na Ana Vintilă-Vodă. Voevodul Ungro-Vlahiei (1532-1535) cu fiul lor Drăghici au dăruit o icoană numita. "Egumenita".
Mai târziu Neagoe Basarab a reînoit-o acoperind-o cu plumb si înfrumusetând-o. Matei Basarab a zidit biserica Sf. Mihail (1691) pe ai cărei pereti este zugrăvit ca Ctitor Gavril-Movilă. D-l Moldovei trimetea câte 15 mii talere anual.

Această M-tire avea pe vremuri ca la 200 de călugări greci. In această M-tire se află 1650 manuscrise grecesti dintre care 650 pergamente, multe din ele sunt în strânsă legătură cu tara noastră. In interiorul bisericii se află mormântul Sf. Atanasie-cel Mare, iar lângă el se află bastonul de fier de doi coti, în 4 muchii, al Sf. Atanasie si o cruce de lemn ferecată în fier pe care o purta la piept Sf.. Se mai află o bucată din Sf. lemn, Capul Sf. Vasilecel-Mare, o mână a Sf. Ioan Gură-de-aur, o mână a Sf. Ap. Andrei cel dintâi chemat, capul Sf. Ioan Cucuzel si multe alte Sf. Moaste.Poseda nitra si carja lui Nechifor Focas (963-969).

1713 - Constantin Brancoveanul construieste un paraclis in cinstea icoanei "Cucuzelita"
In curtea manastirii se afla cel mai vechi chiparos din lume plantat de sf. Athanasie cel Mare.

Icoane:


"Cucuzelita" - Cuviosul Ioan Cucuzel a adormit la o privegere iar Maica Domnului i-a spus din icoana:"Canta-mi Ioane si ma lauda, ca si eu nu te voi lasa! "


"Econoama" - Sf. Ahanasie fiind ingrijorat din pricina banilor care nu ajungeau , Maica Domnului i-a grait : "Nu te intrista , Athanasie, de acum eu voi fi economul acestei manastiri " - si de atunci pana in zilele noastre manastirea nu are econom.

"Portarita" - Un turc a tras in icoana cu pistolul si al treilea glonte s-a intors si l-a lovit pe el.


MÂNĂSTIREA SF. PAVEL
.
Intemeietorul ei este Sf. Pavel (fiu de împărat) retras aci cu câtiva călugări în sihăstrie fiind locuri de mare liniste. Pavel a fondat M-rea si a stat ca Egumen 45 de ani, fiind chemat la Constantinopole pentru oarecare pricini împărătesti, a murit pe drum, în corabie. Fiind în vârstă de 110 ani. După ce a ajuns corabia la Constantinopole, crestinii Tarigrădeni, i-au luat sf. trup si l-au îngropat cu mare cinste ca unul ce era fiu de împărat.

Mai târziu arabii au jefuit-o însă a fost zidită din temelie din marmură cioplită, de Ioan Constantin Basarab si Constantin Brâncoveanu (domnul Tării Românesti). Stefan Vodă, fiul lui Bogdan la 1501 i-a zidit aghiasmotarul, de la Brâncoveanu avea anual 4000 piastri, iar de la Banul Barbu si Radu câte 2000 anual piastri. Neagoe Vodă i-a zidit turnul, iar Matei Basarab cu sotia sa d-na Elena au dat sume mari de bani, închinându-i si M-rea Jitianu din judetul Dolj. Iar Dabija Vodă, cu sfatul tării i-a închinat la 1664 Februarie 19, M-rea Todireni.

Mai are si două icoane făcătoare de minuni si o bucată din trestia pe care i-a dat-o în mână Mântuitorului spre batjocură Irod.

Aci se află o cutie de argint cu darurile care le-au adus magii Domnului la Vitleem: aur, smirnă si tămâie, 14 bucăti aur, 62 bucăti smirnă si tămâie însirată pe sârmă.

Părticele din sf. moaste de la Constantin cel Mare, Sf. Silvestru, Sf. Haralambie, Sf. Trifon, capul Sf. Teodor Stratilat, piciorul Sf. Grigore Teologul si altii. Pe mosia acestei M-ri se mai află multe schituri printre care: schitul româresc Lacu cu hramul Sf. Dimitrie în care vietuiesc ca la 70 călugări români.


MÂNĂSTIREA SF. GRIGORIU
.
S-a fondat prin stăruinta si rugăciunile cuviosului părinte Grigorie Sinaitul, care a vietuit în pestera din apropiere care se vede si astăzi. Cu năvălirea Arabilor în Sf. Munte a fost jefuită si arsă. Un alt cuvios, Ioachim Macri Gheni, mergând la Constantinopole unde a dat de fiii de domnitori si boieri români, cărora le-a cerut ajutoare, ca să refacă M-rea. Au dobândit pe lângă ajutoare si 5000 aspri anual pentru întretinere. Stefan cel Mare o reface din nou în 1500.

Odoare scumpe are: Una icoană a Maicii-Domnului făcătoare de minuni a fost dăruită de d-na Maria Asanina Paleoloaga (mama lui Bogdan al Moldovei). In două rânduri a ars M-rea, dar icoana a rămas neatinsă. 0 părticică din Sf. Lemn, părticele din moastele Sf. Pantelimon, ale Sf. Grigore Teologul, ale Sf. Dionisie si ale Sf. mucenite Fotini Samarineanca.
Biblioteca are multe cărti vechi. Sunt si 6 manuscrise pe pergament cuprinzând materii bisericesti din sec. IX-XII-lea, 97 pe hârtie si 37 tot pe hârtie referitoare la muzica bisericească din sec. XV-XVIII.

Sursa: www.sfaturiortodoxe.ro

Niciun comentariu: